FANDOM


SSSRball je zlé monstrum historický countryball po jeho zániku roku 1991.