FANDOM


Polsko, celým svým názvem Polská republika - jednotný stát ve střední Evropě, který se nachází mezi Baltským mořem na severu a Sudety a Karpatami na jihu, z větší části v povodí Visly a Oder. Ze severu hraničí s Rusko-icon Ruskem (s Kaliningradskou oblastí) a Litva-icon Litvou, na východě s Bělorusko-iconBěloruskem a Ukrajina-icon Ukrajinou, na jihu se Slovensko-icon Slovenskem a Česko-icon Českem a na západě s Německo-icon Merkelreichem Německem. Většina severních polských hranic označuje pobřeží Baltského moře. Polská výhradní hospodářská zóna na Baltském moři hraničí se zónami Dánska a Švédska.

Polandbrick


Editovat

"Slavná" historie Editovat

Nasza historja najepszy! Tu byl Leósz! Polské území bylo poprvé osídleno nejspíše Německo-icon Germánskými kmeny. Okolo roku 966 n. l. tentýž kmen zde založil Polské království-icon Polské královstvíball. Poláci přestali věřit pohanství a stali se Katolictví-icon katolíky.

Během sředověku, Polsko se ubránilo Novogorodu, Norsko-icon Norům, dokonce i Křižáci-icon křižákům. Polsko je jedna ze zemí, kde se nerozšířil mor.

Když v roce 1569 Polsko dosáhlo unie s Litevské velkovévodství-icon Litevským velkovévodstvím, vznikl nový stát - Polskolitevské společenství-icon Polskolitevské společenství.